پروژه اجراي ساختمان امور مشترکین و امداد ناحیه منیریه در استان تهران ، شهــر تهران در حال احداث می باشد . این پروژه مشتمل بر احداث 2400 متر مربع ساختمان اداری 7 طبقه و محوطه سازیهای مورد نیاز می باشد .

اسکلت پـروژه فـوق از نــوع سـازه فلـزی ( جـوشی و پیچ مهـره ای ) با قـاب خمشی و دیـوار بـرشی و سیستم سقف کامپـوزیت می باشد .

Tags:
  • گروه : ابنیه
  • نوع پروژه : شرکتی
  • استان : استان تهران
  • شهر : تهران
  • سال : 1396

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب منطقه5 شهر تهران