پروژه احداث ساختمان اداری شمس آباد  در استان تهران و شهرک صنعتی شمس آباد  تهران به اجرا درآمد. این پروژه در 5 طبقه مشتمل بر احداث حدود 800 متر مربع ساختمان اداری  آسانسور و محوطه سازیهای مورد نیاز بود که در موعد مقرر تکمیل و به بهره برداری رسید.
اسکلت پروژه فوق از نوع بتنی خمشی و سیسستم سقف تیرچه بلوک  بود

Tags:
  • گروه : ابنیه
  • نوع پروژه : خصوصی
  • استان : استان تهران
  • شهر : شهرک صنعتی شمس آباد
  • سال : 1392

کارفرما: بخش خصوصی