پروژه احداث ساختمان مسکونی مجیدیه  در استان تهران و شهر تهران به اجرا درآمد. این پروژه در 6 طبقه مشتمل بر احداث حدود 1000 متر مربع ساختمان مشتمل بر  6  واحد مسکونی  آسانسور و داکت اسپیلیت و محوطه سازیهای مورد نیاز بود که در موعد مقرر تکمیل و به بهره برداری رسید.
اسکلت پروژه فوق از نوع فلزی خمشی و سیسستم سقف نیازیت بود .

Tags:
  • گروه : ابنیه
  • نوع پروژه : خصوصی
  • استان : تهران
  • شهر : تهران
  • سال : 1393

کارفرما: بخش خصوصی