• آدرس : کرج – بلوار ماهان  – ابتدای کسری شمالی  - ساختمان آتریسا  – طبقه اول – واحد ۴
  • کد پستی : ۳۱۴۳۶۱۳۴۴۵
  • تلفن : ۳۴۴۷۱۰۳۰ – ۲۶ ۹۸+
  • نمابر : ۳۴۴۴۳۰۹۵ - ۲۶ ۹۸+

 

رایانامه : info@Behinaraknab.ir