• آدرس : کرج - جهانشهر – بلوار ماهان  – ابتدای خیابان کسری شمالی  - ساختمان آتریسا  – طبقه اول – واحد ۴
  • کد پستی : ۳۱۴۳۶۱۳۴۴۵
  • تلفن : ۳۴۴۷۱۰۳۰ – ۲۶ ۹۸+
  • نمابر : ۳۴۴۴۳۰۹۵ - ۲۶ ۹۸+
  • واتس اپ  : ۹۲۰۹۷۸۰۸۴۴  ۹۸+
  • ایمیل: info@behinarkanab.ir