یکی از الزامات دستیابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشور سوق دادن سرمایه های ملی به سمت تامین نیازهای عمرانی است . در عین حال یکی از مهترین شاخص های سرمایه ای یک کشور نیرو های انسانی متخصص آن می باشد . شرکت بهین ارکان آب با توجه به اهمیت حضور قوی بخش خصوصی و با هدف تشکل نیرو های متخصص و پویا در زمینه انجام خدمات متنوع مهندسی در پروژه های مختلف عمرانی در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۶ تحت شماره ۱۶۲۹۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری تهران به ثبت رسید و آغاز بکار نمود.

مدیران این شرکت با سابقه بیش از ۲۵ سال حضور و فعالیت  در اجرای پروژه های گوناگون شرکت های دولتی و خصوصی و برخورداری از تجربیات مناسب و منحصر بفرد در زمینه احداث برجها ، ابنیه سنگین بتنی نظیر سدهای بتنی ، نیرو گاه های برقابی ، تونلهای انتقال آب و سدهای خاکی و همچنین ساختمان های بتنی و فلزی ، کوشیده اند تا با تاسیس شرکت بهین ارکان آب و انجام فعالیت منسجم در قالب این تشکل و بهره گیری از توانمندی سایر متخصصین گام های بزرگ و جدیدی در راستای انجام رسالت حرفه ای خویش بردارند .

شرکت بهین ارکان آب با توجه به اجرای موفق پروژه های عمرانی طبق قراردادهای منعقده موفق به اخذ رتبه های ۳ ساختمان و ابنیه ،۴ تاسیسات ، تجهیزات و ۵ آب و ۵ راه و ترابری گردیده و امیدوار است با کمک خداوند متعال ، تکیه بر تجربیات ارزنده متخصصین خود و بهره مندی از حمایت سازمان ها و کارفرمایان محترم بتواند همچون گذشته خدمات ارزنده ای در جهت سازندگی کشور به انجام برساند .