پـروژه اجراي درمانگاه تـامین اجتمـاعی خمیـن در استـان مـرکـزی شهر خمین احـداث گـردیـد این پروژه مشتمل بر احداث حـدود ۳۰۰۰ مترمربع  ساختمان درمانگاهی با تجهیزات و تـاسیسات کامل پـزشکی که در سه طبقه در زمینی به وسعت ۱۷۰۰ متر مربع با انجام محوطه سازی های مورد نیاز انجام شده است . در ساختمان مذکور علاوه بر فضاهای با کاربـری بیمارستانی  نظیـر احیـاء قلب تخصصی ، جـراحی کـوچک ، اتاقهای متـعدد معـایـنـه پـزشک ، بستـری بیماران ، تـزریقات ، اتـاقهای استریل ، خـون شنـاسی و بیـوشیمی CSRمیـکروب شنـاسی، آزمـایـشگاه ، کلینیک مستـقل دنـدانـپزشکی و داروخـانـه ، فضـاهــایی بــرای انـجــام امـور اداری ، کامپـیوتـر ، انجام جلسات و اتـاقهای تـاسیساتی پیش بینی گردیده است . از ویژگی های این پـروژه استفاده از کاملـترین و بـه روزتـرین تـاسیـسات مکانـیکی و بـرقی نظیر چیـلر ، بـرج خنک کننده ، دستگاههای هواساز ، دیزل ژنراتور ، پست کامپکت برق ، آسانسور ۱۳ نفره گیرلس و ... می باشد .

اسکلت پروژه فوق از نوع سازه بتنی با قاب خمشی ویژه و سیستم سقف دال دو طرفه است. 

Tags:
  • گروه : ابنیه
  • نوع پروژه : شرکتی
  • استان : استان مرکزی
  • شهر : خمین
  • سال : 1394

کارفرما: شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران (سازمان تامین اجتماعی)