پــروژه ســاختـمان اداری مجـتمع آزادی بیمه ایران در یکی از شلوغترین نقاط شهر تهران و در نزدیکترین فاصله به برج آزادی نماد معروف پایتخت احداث گردید .ایــن پــروژه مـشتــمـل بـر احــداث حــدود ۳۰۰۰ مـتـر مـربـع سـاخـتمـا ن اداری 7 طبقه و محـوطـه سـازی هـای مـورد نیـاز می بـاشد. پــروژه فـوق دارای دو طبـقه زیر زمین با رمپ دسترسی خاص می باشد کـه بـا تـوجه به احداث ساخـتمـان هـای4 طبقه فاقد زیرزمین وقدیمی در طرفین زمین پروژه و دسـترسی اصلی به خیابان آزادی  و کـوچه شـمالی نـیازمند به اجـرای سیـستم سـازه نـگهـبان بـه روش نیلینگ و سازه نگهبان به روش خرپایی با جزئیات خاص گردید.

اسکلت پروژه فوق از نوع سازه فلزی با قاب خـمشی و ساده و سیستم سـقف کامپوزیت بود که بصورت ساخت کارخانه ای به همراه انجام کلیه آزمایشات مورد نیاز اجرا شده است .در ضمن تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان که بنا بر نظر کارفرمای پروژه از پیشرفته ترین و کاملترین تجهیزات انتخاب گردیدند به طور کامل توسط متخصصبن این شرکت خریداری،نصب،راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفتند.

Tags:
  • گروه : ابنیه
  • نوع پروژه : شرکتی
  • استان : استان تهران
  • شهر : تهران
  • سال : 1391

کارفرما : شرکت سهامی بیمه ایران– مدیریت امور ساختمان و تاسیسات