پروژه اجراي ساختمان امور مشترکین و امداد ناحیه منیریه در استان تهران ، شهــر تهران احداث گردید . این پروژه مشتمل بر احداث ۲۴۰۰ متر مربع ساختمان اداری ۷ طبقه و محوطه سازیهای مورد نیاز می باشد .

اسکلت پـروژه فـوق از نــوع سـازه فلـزی ( جـوشی و پیچ مهـره ای ) با قـاب خمشی و دیـوار بـرشی و سیستم سقف کامپـوزیت می باشد .

Tags:
  • گروه : ابنیه
  • نوع پروژه : شرکتی
  • استان : استان تهران
  • شهر : تهران
  • سال : 1396

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران