پروژه احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی تختی در استان تهران و شهر تهران به اجرا درآمد. این پروژه مشتمل بر احداث حدود ۱۵۰۰ متر مربع ساختمان اداری ایستگاه و محوطه سازیهای مورد نیاز بود که در موعد مقرر تکمیل و به بهره برداری رسید.

اسکلت پروژه فوق از نوع سازه فلزی با قاب خمشی و سیسستم سقف کامپوزیت بود که به صورت ساخت کارخانه ای به همراه انجام کلیه آزمایشات مورد نیاز انجام شده است.

Tags:
  • گروه : ابنیه
  • نوع پروژه : شرکتی
  • استان : تهران
  • شهر : تهران
  • سال : 1388

کارفرما: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران